1.0 Kontaktinformasjon til Våg Havbadstue

www.vaaghavbadstue.no er levert av Harstad Havbadstue AS. Harstad Havbadstue er en tilbyder registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 926 838 342.

Kontakt oss på:

 • E-post: post@vaaghavbadstue.no
 • Postadresse: Søsterstien 2 F, 9406 Harstad


2.0 Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3.0 Våg Havbadstue er behandlingsansvarlig

Våg Havbadstue er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4.0 Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller et produkt, eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Fødselsdato

5.0 Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke i henhold til Paragraf 6f i personvernloven som grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger. Dette innebærer at vi har en berettiget interesse i å sende deg informasjon hvis du har et eksisterende kundeforhold med oss eller er en ny kunde. Vårt grunnlag for behandling av personopplysninger sidestilles med samtykke i henhold til markedsføringsloven, som har vært gjeldende praksis i Norge i mange år.

Du har rett til å når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Dersom du velger å trekke tilbake samtykket, vil vi slette de opplysningene vi har om deg. Vennligst merk at sletting av informasjon hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor kunderelasjonen, samt pågående dialoger.

Vi forsikrer deg om at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, og at vi tar ditt personvern på alvor.

6.0 Behandlingsgrunnlag og formål

Vi behandler dine personopplysninger basert på legitimt samtykke i henhold til paragraf 6f i personvernloven. Informasjonen du gir oss, blir brukt til følgende formål:

 • Statistikk og brukeratferd: Vi samler inn opplysninger for å få statistikk og innsikt i brukeratferd, slik at vi kan forbedre både nettsiden og brukeropplevelsen.
 • Svare på forespørsler og oppfylle forpliktelser: Vi ber om dine personopplysninger for å kunne svare på dine henvendelser, sende deg ønsket materiale eller på annen måte oppfylle våre forpliktelser etter at du har sendt inn dine opplysninger.


Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt. Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i samsvar med de ovennevnte formålene, gir du samtykke til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i tråd med denne personvernerklæringen.
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon for å informere deg om relevant informasjon, tilbud eller lignende.


7.0 Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen av informasjonen. Etter dette vil vi slette opplysningene.

Dersom du har hatt aktiv dialog med oss, vil vi oppbevare dine opplysninger i 2 år fra siste kontakt. Et aktivt dialogforhold defineres som interaksjon mellom deg og Våg Havbadstue eller våre representanter innenfor de siste 2 årene, enten det er gjennom telefon, e-post, nedlasting av materiale på nettsiden eller registrering via skjemaer. Etter 2 år vil vi fjerne opplysningene vi har om deg.

Vi forsikrer deg om at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, og at vi tar ditt personvern på alvor.Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.

8.0 Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Våg Havbadstue i vårt CMSet (Content Management System). Vi har en databehandleravtale med Magnet AS, som igjen har avtale med sine underleverandører.

9.0 Deling av informasjon med tredjepart

Når du kjøper abonnement eller medlemskap hos oss, deler vi nødvendig informasjon med «Periode AS», som er vårt medlems- og bookingsystem. Denne delingen av informasjon gjøres for å administrere og håndtere abonnementer og medlemskap, inkludert booking av tjenester. Vi har inngått en databehandleravtale med Periode AS for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernregler.

Vær oppmerksom på at Periode AS er en tredjepart og har sine egne personvernregler. Vi anbefaler deg å lese deres personvernserklæring for å forstå hvordan de behandler dine personopplysninger.

Vi forsikrer deg om at vi kun deler nødvendig informasjon med Periode AS og tar nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles på en sikker og konfidensiell måte i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Ved å akseptere våre vilkår og personvernserklæring samtykker du til at vi deler informasjonen din med Periode AS som beskrevet ovenfor.

10.0 Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuell flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen post@vaaghavbadstue.no. For å motta slik informasjon må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjonen, kan vi også hjelpe deg med det.

11.0 Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for, vil informasjonsplikten tre i kraft på nytt, og vi må opplyse om hva det nye formålet er og gi deg deler av informasjonen ovenfor på nytt.

12.0 Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er, og hvem som behandler opplysningene.¨

13.0 E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

14.0 Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.